DEEL 1: DE CIJFERS

In 2018 overleden 4628 Nederlanders binnen 30 dagen door een ongelukkige val. Dit houdt een val in waarbij iemand onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt. Bijvoorbeeld uitglijden in de badkamer of struikelen over een losse stoeptegel. Dit zijn er 600 meer in vergelijking met 2017 en omgerekend 13 fatale vallen per dag. Een schrikbarend hoog cijfer! Sinds 2000 is er al een stijgende lijn te zien in het aantal overleden personen door een ongelukkige val volgens het CBS.

Toename ongelukkige vallen

60% van de ongelukkige vallen zijn vrouwen en meer dan 70% zijn tachtigplussers. Het aantal dodelijke vallen neemt het sterkst toe bij de negentigplussers. Hierbij is een toename van 991 in 2014 naar 1652 personen in 2018 te zien is. Dit komt er op neer dat iemand van 90 jaar nu meer kans heeft om te overlijden na een val dan iemand van 90 jaar, tien jaar geleden. Maar hoe komt dit nou toch en wat kunnen wij daar als fysiotherapeuten aan doen?

Vergrijzing?

Een klein deel van deze toename van ongelukkige vallen is toe te schrijven aan de vergrijzing. Men wordt steeds ouder, waardoor de kans om te vallen ook steeds langer aanwezig is. Maar na correctie van de veranderde leeftijdsopbouw blijkt nog steeds dat er vooral in de laatste 4 jaar een stijging te zien is, waardoor de vergrijzing dus niet de hoofdoorzaak is.

Langer alleen thuis

Men probeert tegenwoordigzo lang mogelijk thuis te blijven wonen tijdens het ouder worden. Met alle hulp die er ingeschakeld kan worden is dat ook mogelijk. Dit betekent alleen wel dat steeds meer oudere mensen zelfredzaam moeten zijn. Hierdoor wordt ook de kans op ongelukkige vallen groter. In deel 2 van dit artikel zal er gekeken worden naar de mogelijke oorzaken van vallen. Daarnaast wordt er toegelicht welke toevoegde waarde fysiotherapie en fysiotraining kunnen hebben.